Adam Skrzypczyk      +48 514 516 754    adamskrzypczyk1@wp.pl

Adam Skrzypczyk – psycholog, pedagog. Jestem absolwentem Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Moje doświadczenie zawodowe uzyskiwałem pracując na oddziałach psychiatrycznych, w poradni zdrowia psychicznego i w specjalistycznym ośrodku szkolno-wychowawczym. Pracowałem z osobami dorosłymi na oddziale dziennym psychiatrycznym w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Na co dzień zajmuję się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej, psychoterapii grupowej, prowadzeniem zajęć z zakresu psychoedukacji czy zajęć usprawniających funkcje poznawcze. Dodatkowo swoje kompetencje zawodowe rozwijam uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach skoncentrowanych na rozwijaniu wiedzy i umiejętności psychoterapeutycznych. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.


W ramach gabinetu zajmuję się:

  • prowadzeniem psychoterapii indywidualnej dla dorosłych,
  • prowadzeniem psychoterapii indywidualnej dla młodzieży,
  • konsultacjami psychologicznymi dla dorosłych,
  • prowadzeniem szkoleń i warsztatów.