Adam Skrzypczyk      +48 514 516 754    adamskrzypczyk1@wp.pl

Czas trwania wizyty: 50 min.

Koszt wizyty: 120 zł